Akvashow.info Влезте в нашия форум
Азбучен каталог     A,   B,   C,   D,   E,   F,   G,   H,   I,   J,   K,   L,   M,   N,   O,   P,   Q,   R,   S,   T,   U,   V,   W,   X ,  Y,   Z    + Добави профил

Вода

Основни параметри на водата се характеризират с определени физикохимични качества, които са съществени за растенията и рибите и растенията в аквариума. Те се описват с няколко основни параметъра. Температурата е първият. За нея се използва термометър. По-широкия обхват от рибите предпочитат температурния обхват от 22-26С градуса.

Киселинността на водата е втория параметър. Тя може да бъде киселинна, неутрална и алкална. Тези характеристики се измерват с рН на водата. Водата може да приеме следните стойности. Кисела вода- 5.5рН, неутрална 7.0рН и алкална 9.5рН. Повечето видове риби предпочитат неутралната вода или близка до стойностите рН 6.5-7.5

Твърдостта на водата е третия от основните водни параметри. Определя се от натрупаната сума разтворени минерални соли. Има различни скали по които може да се измерва и различни градуси. За много мека вода се смята 5 градуса, мека 10 градуса, с умерена твърдост 20 градуса, твърда и много твърда 30 градуса.


Аквариуми "Лице на сайта"