Akvashow.info Влезте в нашия форум
Азбучен каталог     A,   B,   C,   D,   E,   F,   G,   H,   I,   J,   K,   L,   M,   N,   O,   P,   Q,   R,   S,   T,   U,   V,   W,   X ,  Y,   Z    + Добави профил

Грижи за аквариума

Ежедневна грижа включване и изключване на осветлението. Периодът на осветление трябва да е около 12 часа. Това е приблизително дължината на тропическия ден. В случай на проблеми с водораслите трябва да редуцирате периода на осветеност до около 8 часа, например като изключвате осветлението за няколко часа по обяд. Можете да регулирате времето с автоматичен таймер. Контрол на нивото на водата. Проверявайте нивото на водата и добавяйте изпарилата се вода, за да сте сигурни, че нагревателя не е сух поради ниското ниво на водата. Отделете частите на растенията в поемащата решетка на вътрешния филтър или на поемащата тръба в случай на външен филтърм ако потокът вода е значително засегнат.

Седмични грижи смяна на водата. Седмичната смяна на водата е безусловно най-важната поддръжка за запазване на биологичното равновесие особено в малките аквариуми. В по-големите и по-слабо заселени аквариуми частичните смени на водата на всеки 2 или 3 седмици са напълно достатъчни. При добра подготовка това отнема 15-20мин. работа. Тест на водата. Трябва да проверявате най-важните параметри на водата веднъж седмично. Наторяване на растенията. Растенията обезпечават важни функции в аквариума. Снабдяват рибките с жизненоважния кислород. Разлагат биологичните замърсители и служат за убежище и маркировка на територията на рибките.

Грижи за растенията много начинаещи акваристи се стремят да отделят веднага от аквариума всеки мъртъв или паднал лист и всяко малко замърсяване. Винаги когато пъхате ръката си в аквариума попадат вредни вещества във водата. Премахване на водораслите. Зелените водорасли могат да растат на групи на стъклото на аквариума, но също така и на светлите камъни или листата на растенията. Зелените водорасли растат само при удовлетворяване качествата на водата. Хранещите се с водорасли рибки са подходящи за естественото отстраняване на водораслите от аквариума.

Умиращи рибки винаги махайте незабавно умрелите рибки! Трябва бързо да откриете причината и да я премахнмете. Направете обширен анализ на водата. Проветете стойностоте на рН, карбонатната твърдост, хлор, амоний и амоняк, нитрити и нитрати, фосфат и мед.

Почистване покривните стъкла може да почистите натрупванията по покривните стъкла на аквариума по време на смяна на водата. Горещата вода бързо почиства стъклата и ги прави отново прозрачни. Непочистеното стъкло намалява значително интензивността на светлината. Растенията растат по-лошо.

Смяна на водата препоръчва се да се подменя малка част от водата в аквариума около 20% веднъж седмично. По-големите смени нарушават биотопа и биологичното равновесие в аквариума.

Добавяне на вода, когато добавяте вода уверете се, че не завихряте твърде много дънната настилка или че не се изваждат навън корените на растенията. С лейка добавянето на вода става много по-лесно.


Аквариуми "Лице на сайта"