Akvashow.info Влезте в нашия форум
Азбучен каталог     A,   B,   C,   D,   E,   F,   G,   H,   I,   J,   K,   L,   M,   N,   O,   P,   Q,   R,   S,   T,   U,   V,   W,   X ,  Y,   Z    + Добави профил

Храни

Една от най-важните жизнени условия е храната за декоративни риби. За живеещите на воля риби главни източници на храна са дребните водни животни и насекоми около средата.

Не бива в къщи да правим склад за от всички храни, защото те с времето се развалят. Сухата храна трябва да се употребява само при нужда, а някои видове храни може да приготвим и сами в домашни условия. Да се избере подходяща храна е много важно за развитието на различните видове рибки. Например рибките с малки уста не могат да се хранят с големи червеи, а едрите цихлиди не можем да храним с хранителен прах. Второ условие е видът на храната. Някои живородки обичат сухата растителна храна. Ако не им я дадем, тяхна жертва могат да станат водните растения. Някои рибки употребяват изключително растителна храна и за това е излишно да им даваме жива храна и дафнии. Други видове се хранят само с месна храна и даването на растителна храна е безполезно.

Еднообразната храна може да причини, повреди на някои органи на рибите. За това всяка втора или трета седмица сменяме храната. В този период оставаме рибките 1 -2 дни гладни, за да се изпразнят храносмилателните им органи. Оптималният вариант е ежедневна смяна на храната.

Главният проблем при храненето е количеството храна. На рибките трябва да се дава толкова, колкото да изядат пред нашите очи. Щом престанат да обръщат внимание на храната, това значи че са се наситили. Някои видове преяждат, напр. живородките. Друг проблем е броя на дневните хранения. За младите и токущо излюпили се и почнали да плават рибки, трябва да се дава храна до два три пъти на ден. Не трябва да се страхуваме, че рибките ще умрат от глад, те издържат 2 – 3 седмици без храна.

Подаването на храна зависи от вида й и от вида на рибките. Някои събират храната си на дъното, други я ловят, когато плава свободно във водата, а от дъното я събират по необходимост. Трети пък приемат храната само от повърхността на водата.

Сухата храна без хранилки се пръска по цялата повърхност на аквариума и я замърсява. Започва разлагане, при което кислородът във водата на аквариума намалява. При използването на хранилки сухата храна се намокря и пада под тях, без да се пръска по цялото дъно на аквариума. Подобно значение има и хранилката за жива храна. След свършване на храненето, хранилката трябва да се извади, защото малкото водно пространство и недостатъчно движение на водата става причина за бързото умиране и разлагане на храната, което може да предизвика някои заболявания на рибките.


Аквариуми "Лице на сайта"