Akvashow.info Влезте в нашия форум
Азбучен каталог     A,   B,   C,   D,   E,   F,   G,   H,   I,   J,   K,   L,   M,   N,   O,   P,   Q,   R,   S,   T,   U,   V,   W,   X ,  Y,   Z    + Добави профил

Киселинност и алкалност на водата

Другото много важно свойство на водата за целите на акваристиката е нейната активна реакция pH, която определя киселинния или алкалния й характер в зависимост от концентрацията на водородните йони. Водата съдържа водородни катиони H и хидроксилни аниони OH. В чиста вода тяхната концентрация е 10 на 7 степен. Ако pH = 7,0 тогава иманеутрална реакция. При pH под 7,0 концентрацията  на водородните катиони се увеличава и водата придобива киселинна реакция. Обратното се наблюдава при увеличаване на хидриксилните аниони pH нараства над 7,0 водата придобива основна (алкална) реакция. За любителя акварист е необходимо да знае pH на водата, която изпозлва. Това извършваме с помощта на pH – метри и с помощта на индикатори.

При акваристиката употребяваме различни видове книжни индикатори, чиито цвят след използването се сравнява със цветна скала. Оцветяването на индикаторната хартийка е приблизително следнодо: при pH 6 – жълто, при pH 6,2 – жълто със зелен отенък, при pH 6,4 – жълтозелено, при pH 6,7 – зелено; при pH 6,9 – сиво-зелено, при pH 7,2 – сивосиньо и при pH 7,6  – синьо. Магазините се предлагат за продажба различни малки устройства за определяне твърдостта и киселинността на водата.

Тест pH

Тест pH

 


Аквариуми "Лице на сайта"