Akvashow.info Влезте в нашия форум
Азбучен каталог     A,   B,   C,   D,   E,   F,   G,   H,   I,   J,   K,   L,   M,   N,   O,   P,   Q,   R,   S,   T,   U,   V,   W,   X ,  Y,   Z    + Добави профил

Крибензис Pelvicachromis pulcher

Крибензис Pelvicachromis pulcher
Описание:
В естествени условия видът е ендемичен за Нигерия и Камерун, но често се използва с декоративни цели в акваристиката. В естествени условия Kрибензис достигат дължина около 12,5 cm и маса 9,5 g. Женските са по-дребни и с компактно тяло с дължина до 8,1 cm и маса до 9,4 g. И при двата пола има тъмна надлъжна ивица от опашната перка до устата, а коремът е розов до червен, като интензивността на оцветяването се променя през размножителния период. Гръбната и опашната перка могат да имат и тъмни петна, оградени с жълти пръстени. Дори в рамките на локални популации при мъжките се наблюдава значителен цветен полиморфизъм. Полов диморфизъм започва да се проявява след шестмесечна възраст.

Въпреки твърденията в някои книги по акваристика, че видът се храни червеи, ракообразни и насекоми изследванията показват, че в естествени условия основната храна на крибензис са диотомови и зелени водорасли, частици от висши растения, както и цианобактерии. Макар че ядат и безгръбначни, те не съставляват значителна част от диетата им.

Характеристики:

Семейство: Цихлиди
Ареал: южните части на Нигерия и крайбрежните райони на Камерун
Размер: 8 см
Храна: водорасли, суха, жива храна
Вода: температура 24-26 Градуса; pH 5,6-6,2; твърдост на водата мека вода 12–22 mg L-1 CaCO3
Декорация: живеят в участъци с гъста растителност
Размножаване: чрез полагане на хайвер


Аквариуми "Лице на сайта"