Akvashow.info Влезте в нашия форум
Азбучен каталог     A,   B,   C,   D,   E,   F,   G,   H,   I,   J,   K,   L,   M,   N,   O,   P,   Q,   R,   S,   T,   U,   V,   W,   X ,  Y,   Z    + Добави профил

Оформление на аквариума

Аквариума оформяме тогава, когато се постави на постоянното му място. След това не бива да се мести от мястото му. За това е необходимо да се избере най-подходящото му място. Ако сложим аквариума до прозореца, горния му ръб не бива да превишава основата на прозореца. С това се постига най-добър ъгъл на попадане на светлината. Необходим е достъп и до електрическата мрежа.

Преди пълненето на аквариума правим неговото външно оформление, с което го приспособяваме към околната среда. Камъните, които поставяме като оформление трябва да са с умерени размери. Предпочитат се по-малки и тънки парчета. След като подредим всички технически средства и декоративни предмети, накрая наспипваме аквариума с пясък. Броят на отделните пластове зависи от това дали ще поставим растенията направо в пясъка или ще ги садим в отделн съдчета. Ако садим растенията направо в пясъка, постъпваме по следния начин, като долен пласт 1/3 от целия пясък поставяме едрозърнест пясък, който на местата, където ще садим растенията , обогатяваме с глинеста почва, а при някои растения с незначително количество торф. Върху този пласт растиламе добре промит пясък. Чак след като засадим растенията поставяме 3 пласт пясък. Препоръчва се той да бъде от дребна баластра и много дребен чакъл. Този последен пласт не се нанася равномерно. Пластът до задната част трябва да бъде най-дебел и постепенно да намалява към предната част на аквариума. По този начин нечистотиите, които при движението на водата се утаяват на едно място и може лесно да бъдат отстранени.

Засаждането на растенията става по два начина. И двата начина има своите добри и лоши страни. При засаждането направо в пясъка те буйно растат и може по-добре да се разместват. Недостатък на този начин е след няколко години почвата на дъното губи своите качестваа и трябва да се подменя. За това много акваристи предпочитат да садят своите растения в съдчета.

Така изглежда вече инсталиран аквариум, поставен на здрава поставка (шкаф).
11

Пълнененто на аквариума с вода трябва да става много внимателно, за да не развалим това, което сме направили за оформлението на аквариума. Водата не бива да се излива направо върху пясъка или растенията. За това цялото дъно на аквариума покриваме с тънък полиетиленов лист. Върху него, където няма растения поставяме чиния върху която сипваме вода посредством маркуч. След като се напълни аквариума изваждаме чинията и полиетилиена и дооформяме аквариума там където е нужно.

Шкаф за аквариум с вратички за техника.
19


Аквариуми "Лице на сайта"