Akvashow.info Влезте в нашия форум
Азбучен каталог     A,   B,   C,   D,   E,   F,   G,   H,   I,   J,   K,   L,   M,   N,   O,   P,   Q,   R,   S,   T,   U,   V,   W,   X ,  Y,   Z    + Добави профил

Охлюви

Мелания

melanoides_tuberculatus

Мелания, снимка: wikimedia.org

Меланията обитават обширна територия на Египет до Индонезия. Тялото им е скрито в здрава раковина с вретенообразна форма достигаща дължина до 30 мм. По-голямата си част от времето прекарват в грунта, ровят се в него, без да повреждат корените на растенията. Най-подходящия грунт за тези охлюви е едрозърнестия пясък, в който да се ровят. Хранят се не само с с водорасли и осттаъци от храна на рибите, но и с прости организми, благодарение на способността си добре да филтрират водата. Особено активни меланиите стават в сумрака. Често през нощта те изпълзяват от грунта и се издигат към повърхността на водата. Това е показател за недостиг на кислород или прекомерно замърсяване на грунта. Размножават се бързо и лесно в аквариума.

– – –
Ампулария

ampullaria

Ампулариа, снимка: wikipedia.org

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

хайвер на Ампулария, снимка: анонимен

Ампуларията обитава централните и тропически райони на Южна Америка и водоемите на САЩ. Това е едър види и достига размери от 5 см. и повече. Младите екземпляри са оцветени тъмнокафяво, като при нарастването на раковината става по-светла и на нея видимо се очертават светложълти и тъмни ивици. Ампулариите дишат атмосферен въздух, който събират в белодробната кухина с помощта на особено дихателна тръбичка. При отсъствие в аквариума на цихлиди и барбуси на ампулариите им израстват дълги мустаци, които им придават много екзотичен вид. За нормалния им растеж и развитие те се нуждаят от растителна и животинска храна. Основната им храна е тубифексът и салатата. Ампулариите са разделно полови, хайверът във вид на гроздове полага самката, изпълзявайки от водата на повърността на стъклото. Хайверът се полага тогава, когато под покривното стъкло се образува влажна атмосфера. След 12 – 15 денонощия, а понякога и доста повече, обвивката на хайвера се разпада и направо във водата падат дребните 1 – 2 мм ампуларии. Те могат да бъдат изядени от рибите . За да не се случи това, до излюпването под хайверните гроздове се поставя малко сакче, където те падат. Ампулариите са твърде топлолюбиви и чювствителни към чистотата на водата.

– – –
Хелена

anentome_helena

Хелена, снимка: wikimedia.org

Хелената отскоро е познат в акваристиката. Познат е също под името Snail-eating snail. На големина достига 1.5-2.5 см. Най- често се използва за борба с други по- малки охлюви пренаселили аквариума,като ги изважда от черупките им.Когато няма малки охлювчета с които да се храни той го прави с каквото намери (незакача рибките). За разлика от повечето познати охлюви този не е хермафродитен(двуполов) и за неговото размножаване са нужни 1Мх1Ж като и тогава размножаването му е трудно тъй като снася малко хайвер,който плува на повърхноста на водата- има голяма възможност да бъде изяден от другите обитатели.
Охлюва е много атраквивен и приятен за наблюдение докато ловува и се храни.


Аквариуми "Лице на сайта"