Akvashow.info Влезте в нашия форум
Азбучен каталог     A,   B,   C,   D,   E,   F,   G,   H,   I,   J,   K,   L,   M,   N,   O,   P,   Q,   R,   S,   T,   U,   V,   W,   X ,  Y,   Z    + Добави профил

Омекотяване на водата

Голямо внимание трябва да обърнем на омекотяването на водата. За целта се използват химически и физически методи. Най-известен начин е дестилацията на водата. Трябва да се има предвид, че всеки метал при дестилация на водата оставя известно количество окиси, някои от които могат да опасни за рибите. Химически дестилирана вода се получава единствено от стъклените дестилатори. Дестилирана вода се среща и в природата във вид на дъжд и сняг. Но и тази вода не е химически чиста. По пътя си към земята особено в индустриалните области,  тя се насища с органични и енорганични вещества. Много вредни могат да бъдат тези вещества, където се развива химичска промишленост. Тяхното количество намаля толкова повече, колко е по-продължителен валежа. За това, когато събираме дъждовна вода за аквариума го правим, след продължителен валеж.

Може да използваме снежна вода, но трябва да знаем, че снегът поглъща нечистотиите на въздуха в по-голямо количество от колкото дъждът. В това може да се убедим, като разтопим пресния сняг и след това филтрираме водата. Филтъра става съвсем черен. Снегът се събира едва няколко часа, след снеговалежа. Разтопеният сняг и дъждовната вода трябва да престоят няколко дни. През това време нечистотиите, които са останали, ще се утаят и много от вредните вещества в допир с въздуха ще се разложат. Отливането извършваме внимателно, като изхвърляме насъбралата се на дъното утайка.

Омекотяването на водата може да постигнем и чрез замръзяване, при което се отделят солите на калция и магнезия. Педи да оставим леда да се размрази, трябва да го изплакнем с хладка вода.


Аквариуми "Лице на сайта"