Akvashow.info Влезте в нашия форум
Азбучен каталог     A,   B,   C,   D,   E,   F,   G,   H,   I,   J,   K,   L,   M,   N,   O,   P,   Q,   R,   S,   T,   U,   V,   W,   X ,  Y,   Z    + Добави профил

Паразити

Паразитите са организми, които живеят за сметка на други организми. Към тях спадат вирусите, бактерии­те, плесените, първаците, червеите, членестоногите. Някои от тях паразитират по повърхността на тялото, други обитават вътрешността на рибата.

Амилодиниумът, напада кожата, хрилете и перките на всички видове аквариумни рибки. По засегнатата рибка се появяват бели точици, които постепенно се сливат в белезникав налеп. Лечението не е трудно, но болестта често се повтаря. Използват се трипафлавин, малахи-тово зелено, меден сулфат, фабрично произведени ле­карства. Дозирането на лекарствата подробно ще обяс­ним малко по-нататък.

Триходината, е паразит, който масово се размно жава само върху отслабнали, изгладнели рибки, при пресищането на водата с нитрити, при рязката й смяна и при механично или химично увреждане на слузестия слой на кожата. Болестта се изразява в потъмняване на кожата и перките. Добре действа баня с хинин-хлорид, в която паразитите умират след 6 часа. В три-пафлавинова баня те умират след 48 часа, а в баня с малахитово зелено при температура 28°С – след 24часа.

Криптобия, захваща се по повърхността на хрилните капачета на шарановите и костурковите рибки. В студеноводния аквариум се борим срещу него с помощта на слаб разтвор от метиленово синьо, а в топловодния – с трипафлавин, придружен с озониране на водата /5 мг озон на час за 50 л вода/, или слаб во­ден разтвор на генцианвиолет.

Ихтиободо, паразитира по перките, кожата и хри­лете. Причинява потъмняване на кожата и хрилете. В аквариума заразата може да се внесе с жива храна, наловена в замърсен воден басейн. По рибките се поя­вява гълъбовосив, белезникав налеп, който по-късно се олющва. Перките са слепени, разнищват се, очите са мътни. Ако рибките в аквариума ви понасят по-висока температура, водата може да се нагрее до 30-32°С. Тази температур е критична за ихтиободото. В други случаи се използват различни бани, най-често формалинова 30-40 мин или слаб разтвор на малахитово зелено 7 дни. Тези две бани обаче увреж­дат рибките. По-добре е да използваме баня с трипа­флавин или с разтвор от хининхлорид, който действа за 26 часа.

Хидронелата, напада рибките предимно през про­летните месеци, когато са отслабнали. В аквариума може да се пренесе с храна, наловена от естествен во­доем, в който има болни риби. Тялото на заразените рибки е обвито с бял, леко синкав налеп, а перките са свити. При силна зараза рибките под повърхността на водата и дишат трудно. Едрите рибки могат да се изкъпят за кратко време 10-15 мин в 1%-ов разтвор на готварска сол. Малките рибки не издържат тази концентрация и загиват.

Моногенея, те са много малки червеи, които нападат предимно по-големите риби. Много силно увреждат хрилната тъкан и затова рибите масово умират. За лечение на заболелите рибки се използват соле­ни и формалинови бани, но най-успешно действа негувонът.

Шарановата въшка,  смуче кръв и телесни течности от тялото на рибката. Често плува свободно във вода­та, така че лесно може да се налови заедно с планктона. На заразените рибки най-бързо може да се помогне, като се уловят и от тях механично се премахне прикрепилият се по тялото им паразит. При силна зараза по­магат бани с разтвор на негувон.

Капилария, тънки като косъм червеи. Срещат се масово в червата на скалариите, при рибите от рода симфйзодон, при някои цихлиди. Силно заразените екземпляри линеят и ако не се лекуват, бързо умират. Червеите често перфорират чревната стена и излизат в телесната кухина. В изпражненията на рибките се откриват овални яйца, които на двата си края имат типични образувания с форма на тапа. На болните рибки се дават ларви от хирономиди или друга подходяща храна, която предварително е накисната в антихелминтозен препарат. Успешно се прилага и негувон в случаите, когато даденият вид риба понася концентрация 1,5 мг на 1л. вода.

Каламанус,  розови червеи, които живеят предимно в дебелото черво на рибките. Нападат най-вече живородките. Диагнозата се поставя сравнително лесно, защото розовите червеи, подаващи се от аналния отвор на рибките, се виждат с просто око. От заразата можем да се избавим с помощта на препарати, съдържащи трихлорфон. Не е целесъобразно да се лекуват отделни рибки, а трябва да се третира цялото съобщество в аквариума, тъй като ларвите са плъзнали из целия съд.

Акантоцефала, са червеи с цилиндрично тяло, дълги около 2см. Заболяването е придружено с ма-локръвие, отслабване и изпъкване на очите на рибките. За сега няма изпитан и успешен препарат за лекуване на заболелите аквариумни рибки. Затова е много важна профилактиката.

Водните кърлежи, паразитират като ларви или възрастни. Ларвите са розови до кафяво-жълти. Загнездват се в основата на перките и се хранят с фината тъкан. Затова рибките бързо отслабват, трудно се движат и умират от глад.

Планарии, това са червеи, които през деня живеят скрити на полутъмно на дъното на аквариума, а през нощта излизат от пясъка и изпод камъните. Те са дълги 1-1,5см., имат плоско тяло и най-често триъгълна глава. Отстраняването им от аквариума става с помощта на кожа от сланина, която окачваме под нивото на водата в тъмния ъгъл на съда. Най-добре е това да направим привечер. Всеки ден проверяваме кожата и я изплакваме под течаща вода.

Хидри, по стъклото на аквариума и по растенията вътре в него често се захващат хидри. Там те изхвърлят своите дълги пипала, снабдени с копривни клетки, тровят водата и безпокоят рибките. Опасни са за хайвера и ларвите. Хидрите се пренасят в аквариума с наловената жива храна. Не можем да се избавим от тях по механичен път. И от най-малкото парченце се развива нова хидра, така че и да ги смачкаме, не можем напълно да ги унищожим.

Ларви, с наловената в природата храна в аквариума често се пренасят различни животинчета, които са опасни за рибките и техните ларви. Много опасни са и ларвите на водните кончета и на бръмбарите плавачи. Ларвите на водните кончета с помощта на т. нар. маска могат да изядат цяла риба. Ларвите на плавачите изсмукват жертвата с кухите си сърповидни челюсти.


Аквариуми "Лице на сайта"