Akvashow.info Влезте в нашия форум
Азбучен каталог     A,   B,   C,   D,   E,   F,   G,   H,   I,   J,   K,   L,   M,   N,   O,   P,   Q,   R,   S,   T,   U,   V,   W,   X ,  Y,   Z    + Добави профил

Поставяне на диагноза

Преди да започнем да лекуваме рибките, трябва много точно да определим тяхното заболяване, т. е. да поставим диагнозата. Често установяването на болестта е доста трудно. Промените в поведението на рибките или другите видими прояви на болестта или отравянето могат да бъдат сходни, дори еднакви. Въпреки това в повечето случаи опитният акварист поставя диагнозата сам. Ще посочим седемнайсетте най-типични случаи, когато характерни промени в поведението на рибките дават възможност сами да определим от какво страдат.

Рибките не се хранят добре, движенията им са по-бавни, някои от тях загубват предишния си блясък Дължи се на простуда. Това става, когато темпе­ратурата на водата в аквариума се понижи с 3-4°С под нормалната за този вид рибки.

Всички рибки или част от тях внезапно измират. Дължи се на отравяне с въглероден двуокис, амоняк, нитрити, недостиг на кислород; отравяне с метали- мед, цинк, алуминий, сребро и др.; отравяне с феноли, инсектициди, хербициди, никотин, алкохол, органични разтворители; отравяне с развалена или отровна храна.

Рибките дишат трудно, поемат въздух над водата. Дължи се на недостиг на кислород, на отравяне с амоняк или нитрити или на масово опаразитяване на хрилете.

Рибките плуват некоординирано, удрят се в стените на аквариума и изскачат на повърхността Дължи се на прекалено високо или ниско рН или на отравяне с инсектициди и някои токсични продукти, намиращи се в планктона, взет от естествени източници.

Рибките са неспокойни, търсят скришни места по повърхността. Дължи се на отравяне с въглеродендвуокис или с колхицин и други органични отрови калоиди.

Рибките правят конвулсивни движения, главата и опашката стават по-тъмни, събират течност в коремната си кухина и газове в червата. Дължи се на повишено съдържание на нитрити, съпроводено с бактериална инфекция.

Рибките са постоянно бледи. Дължи се на много светло дъно и прекомерно осветяване на аквариума. Това води до недостиг на скривалища при видове, които водят потаен начин на живот. Причина за бледността може да бъде и прекален високата или ниска тем пература. И още една възможна причина: хронично отравяне.

Кожата на рибката е разнищена, почервеняла и слузеста. Дължи се на неподходящо рН на водата или на бактериална инфекция.

Върху кожата на рибките има убождания, които в началото са възпалени, червеникави, а по-късно сиво-бели. Дължи се на шаранова въшка.

По кожата на рибката има малки мехурчета с газ, които се пукат, ако тя се извади от водата. Дължи се на пресищане на водата с газове.

Очите на рибките са белезникави, често настъпва слепота. Дължи се на увреждане на окото от двувалентно желязо само при рН под 7. Тази промяна обаче може да се дължи и на плесенясване или на бак­ териална инфекция.

Рибките са неспокойни, трият се в предмети и имат белезникави налепи по тялото. Дължи се на външни паразити на бактериална инфекция или на плесенни гъбни болести.

Рибките са унили и при ловене не бягат. Дължи се на криптобия, трипаносома или на трипаноплазма.

Изпражненията на рибките са белезникави и висят дълго от аналния отвор. Дължи се на капилария, трипаносома или трипаноплазма.

Люспите на рибките настръхват. Дължи се на отравяне с развалена храна или на инфекциозен асцит.

Рибките плуват трудно, плавниците им гният и започват да се разпадат. Дължи се на заразно заболяване, предимно при младите рибки.


Аквариуми "Лице на сайта"