Akvashow.info Влезте в нашия форум




Азбучен каталог     A,   B,   C,   D,   E,   F,   G,   H,   I,   J,   K,   L,   M,   N,   O,   P,   Q,   R,   S,   T,   U,   V,   W,   X ,  Y,   Z    + Добави профил

Ричия Riccia fluitans

Ричия, Riccia fluitans

Условия на отглеждане:

• Общо наименование: Ричия
• Произход: Среща се навсякъде в застояли и бавно течащи води.
• Температура: 15 – 28 ° C
• рН: 6,0 -8,0
• Твърдост: нормална
• Осветление: 0,4 W/л.
• Височина: до 10 см.
• Трудност: Лесно
• Състояние: Това растение образува гъст слой на водната повърхност, като служи за добро укритие на новородени.
• Размножава се много бързо и буйно, поради което често се налага да бъде отстранявана, тъй като засенчва останалите растения.

 


Аквариуми "Лице на сайта"