Akvashow.info Влезте в нашия форум
Азбучен каталог     A,   B,   C,   D,   E,   F,   G,   H,   I,   J,   K,   L,   M,   N,   O,   P,   Q,   R,   S,   T,   U,   V,   W,   X ,  Y,   Z    upload file

Справочник

Пресмятане на Американски в Европейски единици

температура
F

C

обем
литри

галон

размер
usа-инчове

сантиметри


Формула за пресмятането на количеството грунт

Сметни

Дължина на аквариума (в см.)
Ширина на аквариума (в см.)
Височина на аквариума (в см.)
Желания слой грунт (в см.)

Обем на аквариума (в литри)
Обем на грунта (в литри)
Количество грунт (в кг.)

aquarium grund

Аквариуми "Лице на сайта"