Akvashow.info Влезте в нашия форум
Азбучен каталог     A,   B,   C,   D,   E,   F,   G,   H,   I,   J,   K,   L,   M,   N,   O,   P,   Q,   R,   S,   T,   U,   V,   W,   X ,  Y,   Z    + Добави профил

Видове храни

Живи храни

Най-често като жива храна се използват различните видове ракообразни, преди всичко водните бълхи и циклопсите.

Daphnia_pulex

wikipedia.org

Водните бълхи, живеят почти във всички застояли води в езерата и блатата. Големината им варира между 1 и 6 мм. Тялото на водната бълха, състоящо се от няколко членчета е запазено с черупчица, която на задната част е отворена. Свободна остава само главата. Има до 4 – 6 чифта крайници. Движенията във водата са скачащи. Размножават се по полов и безполов път.

 

 

 

 

SONY DSC

wikipedia.org

Артемията също спада към групата на низшите ракообразни. Този вид представлява най-ценната храна за всички видове риби. Особено широко разпространение има при използването за храна при новоизлюпените и новородени рибки. Артемията живее в солени езера и приморските области.

 

 

 

 

Tubifex01

wikipedia.org

Тубифекса, живее в застоялите и бавно течащи води. Най-често се намират в отпадъчни води от фабрики за нишесте, млекопреработвателни заводи и кожарски работилници. Тубифекса трябва добре да се промие, преди да се даде за храна на рибите. Съхранява се на ниска температура или най-често в хладилник.

 

 

 

 

Сухи храни

3017100_01_LRG

Храна на люспи

Люспите не се разпадат и не замърсяват водата. Люспестата храна представлява суха хранителна маса. Има различни продукти, които задоволяват различните потребности на отделните видове риби. Люспестата храна пада бавно на дъното, което я прави подходяща за трите вида обитаващи аквариумни риби. Люспестата храна представлява суха хранителна маса. Има различни продукти, които задоволяват различните потребности на отделните видове риби. Люспестата храна пада бавно на дъното, което я прави подходяща за трите вида обитаващи аквариумни риби.

 

 

3028340_01_LRG

Едри гранули

Гранулите потъват с различна скорост, така че рибите от различните слоеве на водата да се нахранят. Дава различни възможности за хранене на аквариумните риби. Нейното предимство е, че при хранене топчиците не се разпадат във водата за разлика от другите. Ако не бъдат погълнати веднага, те остават във водата в компактен вид. Аквариумните риби приемат добре гранулираната храна.

 

 

 

 

3023000_01_LRG

Храна на таблети

Храна на таблетки, които се прикрепят към стъклото на аквариума. Без замърсяващи водата свързващи съставки. Таблетите се прикрепят от вътрешната страна на аквариума като по този начин позволяват изхранването на рибите от средните слоеве на водата. Когато таблетите се пуснат на дъното те стават храна за всички видове всеядни сомчета и риби живеещи на дъното на аквариума. Те се използват прекрасно, като средство за храна на риби, обитаващи дъното на аквариума. Тези таблетки се предлагат с различно съдържание, като главна или второстепенна. Рибите, които се хранят преди края на светлата част на деня.


Аквариуми "Лице на сайта"